سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تأثیر فرهنگ بر سبک مدیریت تعارض و تمایل به استفاده از میانجیگری: مطالعه مقایسهای آمریکاییهای آفریقایی و آفریقایی-کارائیب (جامائیکان) در فلوریدا جنوبی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۶۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  تأثیر فرهنگ بر سبک مدیریت ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

ناسازگاری افسر پلیس: تجزیه و تحلیل، تشخیص و پیشگیری

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  ناسازگاری افسر پلیس: تجزیه و ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

مدیریت کلیسا توسط سپرده گذاری: اندازه گیری از کلیسای متحد Ridgeway و کلیسای Baptist زندگی در شهر نیویورک

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  مدیریت کلیسا توسط سپرده گذاری: ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

منتخب اعضای هیئت علمی منتخب ثبت نام شده به بخش مدیریت و بیهوشی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۷۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  منتخب اعضای هیئت علمی منتخب ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تبیین موثر از سیستم انتقال درمانگاهی منطقه BIBIANI-ANHWIANSO-BEKWAI: مطالعه موردی از ارزیابی مبتنی بر نتیجه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۵۱ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  تبیین موثر از سیستم انتقال ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

ساخت مقیاس بزرگ پردازش داده های بزرگ و مقرون به صرفه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۴۲ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  ساخت مقیاس بزرگ پردازش داده ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

چارچوب مدیریت رویداد برای ارائه دهندگان راه حل های کمک در امنیت سایبری

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۱۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  چارچوب مدیریت رویداد برای ارائه ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

همبستگی بین اقدامات منطقی رهبری و قصد به نقض تعهد

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۸۰ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  همبستگی بین اقدامات منطقی رهبری ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

نگرش های رشد در راستای مدیریت استراتژی های آب در حال کاهش در دریاها: مطالعه موردی پروژه دریچه چشمی CASTROVILLE

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۵۲ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: نگرش های رشد در راستای ...
خواندن بیشتر