سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

عوامل موثر بر پیشگیری از دیابت در خود مراقبت در مراقبت های اولیه – چشم انداز بیمار و پزشک

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۳۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: عوامل موثر بر پیشگیری از ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

یک مداخله مبتنی بر استحکام برای دانشجویان آمریکایی-دانشجویی آمریکا- استرس تجربه کننده (S.I.S.T.A.S.): توسعه کارگاه مدیریت استرس

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۱۳ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  یک مداخله مبتنی بر استحکام ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

عوامل موفقیت بحرانی (CSFs) برای پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع مختلف، از جمله موسسات آموزش عالی (IHE)

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۷ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: عوامل موفقیت بحرانی (CSFs) برای ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

دکتر آنلاین آمریکایی از ادراک دانشجویان مدیریت از نوشتن پایاننامه و پشتیبانی آن: شرح پرسشنامه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۸۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: دکتر آنلاین آمریکایی از ادراک ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

استراتژی های انضباط دانشجویی: چشم انداز تمرین

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۹۰ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  استراتژی های انضباط دانشجویی: چشم ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

پایداری طولانی مدت بهبود عملیات جراحی مشاوره ارسال: تجزیه و تحلیل موردی چندگانه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۱۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: پایداری طولانی مدت بهبود عملیات ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تعیین عوامل تعیین کننده برای بهینه سازی سیستم های برنامه ریزی توسعه و استقرار اکتساب با استفاده از تجزیه و تحلیل خطی خطی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۵۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تعیین عوامل تعیین کننده برای ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

ارزیابی سلامت آب آشامیدنی در INTERMITTENT WATERSHEDS در جنوب غربی داکوتا

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۶۱ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: ارزیابی سلامت آب آشامیدنی در ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

خطاهای پزشکی تشخیصی و تاثیر آن بر ایمنی بیمار

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۱۳ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: خطاهای پزشکی تشخیصی و تاثیر ...
خواندن بیشتر