سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

ارائه ی یک مدل قلبی- تنفسی برای بررسی اثر افزایش فشار Co2 در بیماران دارای نارسایی قلبی

نوع فایل: Word قیمت: ۲۰۰۰۰تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۲۱۵ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۴ توضیحات: پروژه پزشکی ارائه ی یک ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

شناخت مجامع و سازمان های بین المللی

نوع فایل: Word قیمت: ۶۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱/۴ مگابایت تعداد صفحه: ۹۹ توضیحات: مقاله حقوق شناخت مجامع و ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

بررسی حضور دادستان در دادگاه جزایی ایران در دفاع از کیفر خواست و مقایسه آن با حقوق فرانسه

نوع فایل: Word قیمت: ۵۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱۷۶ کیلوبایت تعداد صفحه: ۳۱ توضیحات: مقاله حقوق بررسی حضور دادستان ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

سیستم انبارداری

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱۶۹ کیلوبایت تعداد صفحه: ۴۸ توضیحات: پروژه مالی سیستم انبارداری فهرست ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

کانسپچوال آرت یا هنر مفهومی

نوع فایل: Word قیمت: ۵۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۲۱۰ کیلوبایت تعداد صفحه: ۴۶ توضیحات: مقاله هنر کانسپچوال آرت یا ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

جایگاه حمایت کیفری از اخلاق در حقوق کیفری بین الملل

نوع فایل: Word قیمت: ۸۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱۷۴ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۲ توضیحات: مقاله حقوق جایگاه حمایت کیفری ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

مروری بر سیستمهای مخابرات بی سیم از اول تا به امروز

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۲/۷ مگابایت تعداد صفحه: ۱۳۷ توضیحات: پروژه برق مروری بر ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تلفات در شبکه توزیع

نوع فایل: Word قیمت: ۸۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱/۶ مگابایت تعداد صفحه: ۲۲۰ توضیحات: پروژه برق تلفات در شبکه توزیع ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

مهندسی معکوس دستگاه هیدرو موتور

نوع فایل: Word قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۲/۶ مگابایت تعداد صفحه: ۴۴ توضیحات: پروژه مکانیک مهندسی معکوس دستگاه ...
خواندن بیشتر