بررسی آثار زیست محیطی گردشگری در سواحل استان مازندران

بررسی آثار زیست محیطی گردشگری در سواحل استان مازندران

نوع فایل: Word
قیمت:۸۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۴۸۰ کیلوبایت
تعداد صفحه:۸۸

 

توضیحات:
 

پروژه محیط زیست

 

بررسی آثار زیست محیطی گردشگری در سواحل استان مازندران

 

چکیده :

ار آنجا که اكوتوريسم بايد منافعي براي جوامع محلي به لحاظ تعالي اجتماعي و رفاه در بر داشته باشد. بدون اين وي‍ژگي، جوامع محلي عنايت چنداني به حفاظت مناطق نشان نخواهد داد. اين منافع بايد پايدار نيز بوده و مجموع درآمدهاي حاصل از اكوتوريسم، از آنچه جوامع مي‌توانند از راههاي ديگر كسب كنند، بيشتر باشد. تنها در اين صورت، مديريت اين منابع مورد حمايت جمعيت‌هاي پيراموني قرار خواهد گرفت.

اما، توجه به فوايد اكوتوريسم نبايستي موجب فراموش كردن جنبه هاي نامطلوب اين پديده فزاينده گردد. مطالعه‌اي كه توسط سازمان ملل متحد در مورد تأثير توريسم بر كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته، نشان داده است كه با وجود اينكه صنعت توريسم و اكوتوريسم موجب شكوفايي اقتصادي كشورهاي ميزبان مي‌گردد و مبادلات فرهنگي بين كشورهاي مختلف را قوت مي‌بخشد، متأسفانه از طرف ديگر موجب خللهاي اجتماعي و محيط زيستي نيز مي‌گردد. به منظور بررسي اثرات منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های گردشگری بر مناطق اکوتوریسمی ابتدا به تعریف نظری مطالب مرتبط پرداخته سپس به مطالعه موردی اثرات منفی ناشی از این مهم در سواحل مازندران می پردازیم.

كلمات كليدي : اكوتوريسم، اثرات منفی زیست محیطی، سواحل مازندران

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha