th

سیستم های هوشمند حمل و نقل ریلی و کنترل هوشمند و نقش آن در کنترل ترافیک در راه آهن

 سیستم های هوشمند حمل و نقل ریلی و کنترل هوشمند و نقش آن در کنترل ترافیک در راه آهن

نوع فایل: Word
قیمت:۸۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۴/۱ مگابایت
تعداد صفحه:۱۰۹

 

توضیحات:
 

پروژه کارشناسی برق

 سیستم های هوشمند حمل و نقل ریلی و کنترل هوشمند و نقش آن در کنترل ترافیک در راه آهن

 

 

چکیده

در کنار این موارد افزایش روز افزون تقاضا براي استفاده از سیستم ها حمل و نقل ریلی، نیاز به کنترل بهتر و موثرتر حرکت قطارها و جابجایی ایمن را بیش از پیش نمایان کرده است.

در این میان طبیعی است که سیستم ATC  که برروي تنظیم حرکت قطار متمرکز است از درجه اهمیت بالایی موجب آسودگی بیشتر سفر، بهبود مشخصه هاي سرعت و ،ATC برخوردار است. استفاده از این سیستم موجب کاهش حوادث ناشی از خطاهاي انسانی میگردد.

در این پایان نامه با معرفی این  سیستم به طور اجمالی و برشمردن معایب سیستم هاي سنتی ، روند تکامل آن بررسی میگردد و سمت و سوي گسترش آینده این تکنولوژي نوپا نشان داده خواهد شد.

 

چکیده  ۶

مقدمه   ۷

معرفی سیستم کنترل اتوماتیک قطار  ۱۰

سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (ITS): 12

اهداف مطالعه: ۱۴

ايجاد سفرهاي ايمن، مطمئن، كارا، حافظ محيط زيست و روان   ۱۴

جذب مشتري بيشتر با استفاده از بهبود خدمات و اطلاع رساني به مسافران   ۱۵

تركيب اطلاعات در خصوص شبكه هاي مختلف حمل و نقل    ۱۶

افزايش خدمات مؤثر از طريق استفاده بيشتر و بهتر از كريدورهاي مشترك     ۱۷

افزايش و بهبود سفرهاي پيوسته از طريق اطلاع رساني به مشتريان   ۱۸

كاهش آلودگي هاي زيست محيطي    ۱۹

محدوديت ها و فرضيات مطالعاتي    ۲۲

بررسي ضرورت بكارگيري سيستم هاي هوشمند در حمل و نقل ريلي    ۲۵

دلايل اصلي نياز به بكارگيري سيستم هاي حمل و نقل : ۲۷

بهبود ايمني و بازدهي سيستم حمل و نقل    ۲۷

بازار سيستم هاي هوشمند حمل و نقل    ۲۸

جلوگيري از تكرار سرمايه گذاري هاي آتي    ۳۰

مقتضيات فرا ملي بودن حمل و نقل    ۳۱

ساير موارد  ۳۲

معرفي و طبقه بندي سيستم هاي حمل و نقل ريلي و ريلي- جاده اي    ۳۷

١ –  سيستم هاي حفاظت از قطار  ۳۷

۲- سيستم اخطار   (AWS)  (Automatic Warning System )  ۳۸

۳-  سيستم تذكر به راننده( DRA) –  (Driver Reminding Alarm )  ۳۹

۴ –  حفاظت اتوماتيك قطار(ATP) (Automatic Train Protection )  ۴۰

۴ –   حفاظت قطار و سيستم هشدار دهنده(TPWS) (Train Protection & Warning System )  ۴۱

۵-  كنترل اتوماتيك قطار(ATO) – (Automatic Train Operating )  ۴۳

۶ – سيگنالينگ از كابين راننده  ۴۴

سیستم های ردیابی وسایط نقلیه (AVL)  ۴۵

تشخيص اتوماتيك عيوب واگنها ۴۸

راهبند هوشمند   ۵۳

سيستم تشخيص اتوماتيك خروج از خط و انفصال قطار  ۵۶

سيستم اعلان خطر خودكار به اكيپهاي نگهداري خط    ۶۰

سيستم شناسايي خودكار وسایل نقليه   ۶۳

سيستم هاي مبتني بر امواج نوري    ۶۴

مبتني بر امواج راديو ( RFID L/H)  ۶۵

استفاده از امواج دريايي در فركانس بالا   ۶۷

سيستم هاي كنترلي نوين    ۷۰

سیر و حرکت خود گردان، آیندهاي براي سیستم :ATACS   ۷۶

کنترل هوشمند- غیرمتمرکز حرکت قطار  ۷۷

ارائه الگوریتم در حالت خاص      ۷۸

معرفي شاخص هاي ارزيابي پروژ ه هاي هوشمندسازي در حمل و نقل ريلي    ۸۱

مراحل ارزيابي پروژ ه هاي  ITS ریلی    ۸۲

نتايج ارزيابي    ۸۴

منافع   ۸۵

هزينه ها ۸۹

ارائه نمونه اهداف برنامه ريزي شده از بكارگيري ITS  ريلي    ۹۳

بررسی سیستم هاي کنترل اتوماتیک قطار در راه آهن ژاپن    ۹۵

جمع بندي: ۱۰۲

مراجع   ۱۰۳

فهرست واژگان   ۱۰۷

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha