نوع فایل: Word
قیمت:۱۰۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۶۸۰ کیلوبایت
تعداد صفحه:۱۶۸

 

توضیحات:
 

پروژه

 

بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات (با نگاهي به الگوريتم‌هاي مسير يابي)

 

فهرست مطالب:

  • مقدمه……………………………………………………………. ………………………………..۴
  • بخش اول

-طرح مسئله…………………………………………………………………………………۷

-اهميت موضوع……………………………………………………………………………..۸

  • بخش دوم:تصادفات

-فصل اول:عامل انساني……………………………………………………………………..۳۰

-فصل دوم:عامل راه…………………………………………………………………………..۴۰

  • تقاطع‌هاي چراغ‌دار………………………………۶۳
  • انحراف از راه……………………………………۱۰۱

-فصل سوم :عامل وسيله نقليه و محيط………………………………………… ۱۱۵

-فصل چهارم:مقايسه عوامل تصادف……………………………………………..۱۲۲

  • بخش سوم:مسير ايمن

-فصل اول:شناسايي مكان‌هاي حادثه‌خيز……………………………………۱۳۶

-فصل دوم:پارامترهي موثر در ترافيك……………………………………. ۱۴۴

فصل سوم:الگوريتم‌هاي مسير‌يابي………………………………………..۱۵۱

  • نتايج و پيشنهادات……………………………………………………………………….. ۱۶۶
  • منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………….۱۶۸

 

مقدمه:

در اعصار اخير با تكامل جوامع انساني، تغييراتي در تمامي جنبه‌هاي زندگي انسان‌ها ايجاد شده است كه انسان چاره‌اي جز اينكه خود را با اين تغييرات منطبق كند ندارد.

امروز تفكر انسان‌ها در مورد حمل و نقل و وسائل نقليه تغيير كرده است. امروزه در اكثر كشورها معضلات آلودگي‌هاي محيط و هوا و از بين رفتن زيبايي‌ها و ايجاد سروصدا و نظاير اينها اولين مسائلي هستند كه در مورد سيستم‌هاي حمل و نقل جلب توجه مي‌كند و صد البته درصد ايت آثار سوء روز به روز حتي مي‌توان گفت لحظه به لحظه در حال افزايش است.

در كنار اين آثار زيست محيطي، با افزايش تعداد وسائل نقليه شخصي و يا عمومي و در كنار آن افزايش حجم ترافيك و درنتيجه بوجود آمدن مشكلات كنترل و ساماندهي وسائل نقليه و كمبودها و نقايص راههاي ارتباطي باعث ايجاد ناراحتي‌ها و رنجش‌هاي رواني در افراد مي‌گردد.

قرارگيري اين عوامل در كنار هم باعث بوجود آمدن تصادفات با روند صعودي مي‌گردد، كه هزينه‌‌هاي گزاف اجتماعي و اقتصادي را بهمراه دارد.

اهميت اين موضوع براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بيشتر است چرا كه آمار تصادفات و درنتيجه خسارات (جاني و مالي) ناشي از آن در اين كشورها نسبت به كشورهاي توسعه يافته بيشتر است. هرچند كه در كشورهاي توسعه يافته نيز اين آمار كم نيست. جهت بهبود ايمني راهها بايد اقدام به شناخت عوامل بوجود آورندة تصادفات و تصحيح آنها نمود. اما مسلماً رسيدن به اين مرحله يعني تصحيح عوامل بوجود آورندة حوادث كار ساده و آساني نيست كه به سرعت نتيجه دهد و نيازمند تحصيات وسيع و گسترده و همچنين هزينه‌هاي اقتصادي و زماني بالا مي‌باشد.

با توجه به اهميت موضوع ايمني راهها از منظر دارا بودن كمترين ميزان تصادفات در اين پژوهش عوامل مؤثر در ايجاد تصادفات و تأثير آنها بر ايمني راه‌ها و همچنين خلاصه‌اي از روش‌هاي آماري مورد استفاده در شناسايي مكان‌هاي حادثه نيز مورد بررسي قرار گرفته، و ارائه گرديده است؛ همچنين در انتها الگوريتم‌هاي مربوط به يافتن ايمن‌ترين مسير از جهت دارا بودن كمترين ميزان تصادفات با در ظنر گرفتن چند عامل از مجموعه عوامل ايجاد تصادفات ارائه شده تا در جهت انجام نمونة عملي مورد استفاده قرار گيرد.

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha