نوع فایل: Word
قیمت:۱۰۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲/۶ مگابایت
تعداد صفحه:۱۲۸

 

توضیحات:
 

پروژه مکانیک

 

پیل سوختی

 

چکیده :

با توجه به جايگزيني خودروهای برقی با موتورهای درون سوز در آینده نزديك (تا حدود ۶۰ سال دیگر) و افزایش همواره مصرف انرژی و در نتيجه اوج گرفتن هزینه و ماهیت تمام شدنی سوخت های فسیلی ، و وخیم تر شدن وضعیت محیط جهانی،  اين امر باعث ایجاد گرایش سریع به سیستم های تولید توان سبز (منبع انرژی تجدید ناپذیر یا مبتنی بر پیل سوختی ) شده است. در مقایسه با نیروگاه های مرکزی مرسوم ، این سیستم ها به لحاظ  سایز . توان خورشیدی و بادی وابستگی بالایی به شرایط آب و هوایی دارند در حالیکه پیل های سوختی به سوخت هیدروژن غنی نیاز دارند.لذا استفاده از پیل سوختی یکی از انتخابهای اصلی برای استفاده از انرژی های نو در خودروها می باشد .البته امروزه تحقیقات در مورد پیل سوختی بسیار گسترده شده است ، بنابر این آشنایی با این سیستمها و مزایا و معایب این سامانه ها ضروری می باشد در این پروژه تحقیق جامعی از تاریخچه پیل سوختی و بررسی عملکرد انواع آن و نیز کاربرد آن در صنایع خودرویی و غیر خودرویی انجام می شود

 

فهرست مطالب:

 

 فصل اول:

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………….۶

۱-۲ پيل سوختي چيست……………………………………………………………۷

۱-۳ تاريخچه پيل سوخت……………………………………………………………………………..۱۱

۱-۴ معرفي انواع پيل سوختي…………………………………………………………………………..۱۲

۱-۴-۱ پيل‌سوختي اسيد فسفريك ………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۴-۲ پيل‌سوختي قليايي ………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۴-۳ پيل‌سوختي كربنات مذاب ……………………………………………………………………………….۲۰

۱-۴-۴ پيل‌سوختي اكسيد جامد………………………………………………….۲۲

۱-۴-۵ پيل‌سوختي متانولي………………………………………………………………………………………………….۲۴

۱-۴-۶ پيل سوختي سراميکي پروتوني……………………………………………………………………….۲۶

۱-۴-۷ پيل‌سوختي پليمري ……………………………………………………………………….. ۲۶

فصل دوم:

۲-۱ اجزاي پيل‌‌‌‌سوختي متانولي ……………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۱ الکترود آند ……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۲ روش تهيه لايه کاتاليست ………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱-۳  الکترود کاتد ……………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۴ لايه نفوذ گاز……………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۵ صفحات دو قطبي …………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲ تهيه  MEA ……………………………………………………………………………………………. 37

۲-۳ فرآيند توليد سري پيل‌سوختي متانولي …………………………………………………. ۳۸

۲-۴ سري‌هاي با صفحه دوقطبي ………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۵ مجموعه غشا/الكترود ……………………………………………………………………

۲-۶ روش ساخت مجموعه غشا/الکترود ………………………………………………… ۴۰

۲-۷ لايه‌هاي نفوذ گاز ………………………………………………….. ۴۱

۲-۸ مسيرهاي جريان گاز در صفحات دوقطبي ………………………………………………. ۴۳

۲-۹ صفحات دو‌قطبي …………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۰ سيستم پيل سوختي ……………………………………………………………………………۴۸

۲-۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۹

۲-۱۲کاربرد نیروگاهی پیل سوختی………………………………………………. ۵۱

۲-۱۳میکرو سامانه های مولد همزمان برق………………………………… ۵۴

۲-۱۴حمایت از شبکه تامین توان مستقل………………………………………….. ۵۶

۲-۱۵کاربرد پیل سوختی در حمل و نقل……………………………………………………. ۵۷

۲-۱۶خودروهای سبک(سواری)……………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۱۷اتوبوسها………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۸خودروهای جا به جایی مواد………………………………………………………… ۶۳

۲-۱۹سایر کاربردها…………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۲۰کاربرد قابل حمل………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۲۱اسباب بازی و پیلهای سوختی…………………………………………………………………. ۶۷

۲-۲۲واحدهای توان کمکی…………………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۲۳تجهیزات الکتریکی مصرفی………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۲۴نظامی…………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۲۵کاربرد پیل سوختی در پایگاه هاو قرارگاه های نظامی……………………………………………… ۷۱

۲-۲۶علاقه پنتاگون به پیل سوختی…………………………………………………………… ۷۱

۲-۲۷ارتش تصمیم دارد پیل سوختی را در موارد زیر به کار ببرد………………………………………….. ۷۲

۲-۲۸نمونه هایی از محصولات عرضه شده……………………………………………………. ۷۳

۲-۲۹برنامهpalm power…………………………………………………………………….. 75

۲-۳۰پیل سوختی خودرویی…………………………………………………………….. ۷۵

۲-۳۱فرایند پیل سوختی اکسید جامد……………………………………………………………. ۷۶

۲-۳۲اقتصاد هیدروژن……………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۳۳سازمانهای حمایت کننده از تحقیقات پیل سوختی در آمریکا………………………….. ۸۰

۲-۳۴سیاست انرژی هیدروژن و پیل سوختی در آمریکا………………………………… ۸۱

۲-۳۵نقشه راه ملی انرژی هیدروژن آمریکا………………………………………………………… ۸۲

۲-۳۶سیاست دولت آمریکا در ۵سال آتی ۲۰۰۶-۲۰۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۳

۲-۳۷توصیف برنامه های مهم آمریکا……………………………………………………………. ۸۵

۲-۳۸برنامه Fcvt………………………………………………………………………………… 86

۲-۳۹کانون مشارکت پیل سوختی کالیفرنیا………………………………………….. ۸۶

۲-۴۰برنامه ارائه اتوبوسهای پیل سوختی………………………………………………………………… ۸۷

۲-۴۱فعالیت های اخیر کشور آلمان در زمینه هیدروژن و پیل سوختی………………………. ۸۸

۲-۴۲پروژه های نمایشی…………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۴۳فعالیت های آلمان در بخشهای مختلف هیدروژن و پیل سوختی………………. ۹۱

۲-۴۴انجمن های هیدروژن و پیل سوختی…………………………………………………………… ۹۳

۲-۴۵فعالیت های هیدروژن و وپیل سوختی در ایالتهای فدرال آلمان………….. ۹۳

۲-۴۶مروری بر فعالیت ها…………………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۴۷فعالیت های دبیرخانه کمیته راهبری پیل سوختی…………………………. ۹۸

۲-۴۸حوزه توسعه فناوری…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۴۹پایلوت انرژی هیدروژن خورشیدی مستقل از شبکه……………………………….. ۱۰۱

۲-۵۰سایر پایلوتهای نمونه در سایت طالقان…………………………………………………………. ۱۰۲

۲-۵۱مطالعات مبنا…………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

فصل سوم :

۳- ۱ پیل سوختی در خودرو های سواری………………………………………………………. ۱۰۸

۳-۲ انتخاب فن‌آوری……………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۳ منطقه ساخت………………………………………………………. ۱۱۱

۳-۴ پیش‌بینی موارد مهم در سال های آینده……………………………………. ۱۱۹

۳-۵ بررسی توسعه برخی از شرکت‌ها………………………………………………………………………… ۱۲۱

۲-۱۰ نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

منابع و مراجع………………………………………………………………………….. ۱۲۷

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha