نوع فایل: Word
قیمت:۴۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲/۳۵ مگابایت
تعداد صفحه:۳۵

 

توضیحات:
 

سمینار کامپیوتر

 

معرفی روش های متنوع فشرده سازی شاخص معکوس (Inverted Index)

 

چکیده

ذخیره سازی حجم بسیار بالای داده های وب که روز به روز بر حجم آن نیز افزوده می شود حجم شاخص معکوس[۱] را افزایش داده و سازندگان موتور جستجو را بر آن داشته که راه حلی جهت رفع این مشکل ارائه دهند. چالشهای پیش آمده تنها به رسانه ذخیره سازی معطوف نشده بلکه سرعت واکشی اطلاعات را نیز (به دلیل واکشی حجم زیاد اطلاعات) پایین آورده است. در این راستا الگوریتم ها و روش های مختلف با فشرده سازی مناسب سعی در کوچک تر ساختن فضای مصرفی حافظه می کنند که می تواند مشکلات پیش آمده را تا حد زیادی برطرف نماید.

در سمینار حاضر، ابتدا به ساختار معماری موتورهای جستجو و چگونگی شکل گیری شاخص معکوس پرداخته، سپس با معرفی انواع روش های فشرده سازی، به نقاط ضعف و قوت آنها می‌پردازیم.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول ـ کلیات تحقیق

۱ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱اهمیت موضوع………………………………………………………………………………… ۳

فصل دوم ـ معماری کلی موتور جستجو

۲ـ معماری کلی موتور جستجو…………………………………………………………………. ۶

۲-۱ شاخص معکوس…………………………………………………………………………….. ۸

فصل سوم ـ فشرده سازی

۳ـ فشرده سازی……………………………………………………………………………………. ۱۳

۳-۱ روش های فشرده سازی…………………………………………………………………… ۱۴

۳-۲ فشرده سازی شاخص معکوس…………………………………………………………… ۱۵

فصل چهارم ـ روش های فشرده سازی D-Gap

۴ـ روش های فشرده سازی D-Gap………………………………………………………….. 18

۴-۱ روش های ناپارامتری………………………………………………………………………. ۱۸

۴-۱-۱ Unary coding…………………………………………………………………………… 19

۴-۱-۲Coding   Elias………………………………………………………………………… 19

۴-۱-۳ Coding ……………………………………………………………………………….. 20

۴-۱-۴ Golomb Coding ………………………………………………………………………. 22

۴-۱-۵ روش بازگشایی Golomb……………………………………………………………… 25

۴-۱-۶ Rice Golomb Coding………………………………………………………………… 27

۴-۳ تکنیک های ارزیابی فشرده سازی……………………………………………………….. ۲۹

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha