نوع فایل: Word
قیمت:۲۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۸۷ کیلوبایت
تعداد صفحه:۲۹

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

مسئولیت مدیران از دیدگاه حقوق مدنی

 

مقدمه. ۲

فصل اول: مسئولیت اعضاء هیئت مدیره در شرکت های سهامی.. ۳

گفتار اول: رابطه حقوقی مدیران و شرکت.. ۳

گفتار دوم: حدود اختیارات مدیران. ۴

گفتار سوم: محدودیت های قراردادی.. ۵

گفتار چهارم: محدودیت های خاص مدیران. ۶

گفتار پنجم: مسئولیت اشتراکی مدیران. ۷

فصل دوم: مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل.. ۸

گفتار اول: انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل.. ۸

بند اول:مسئولیت عادی.. ۸

بند دوم: مسئولیت تضامنی.. ۱۰

گفتار دوم:اقامه دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل.. ۱۲

یند اول: دعوای مستقیم. ۱۳

بند دوم: دعوای غیرمستقیم. ۱۳

فصل سوم: مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل.. ۱۵

نتیجه گیری.. ۲۸

منابع. ۲۹

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha