نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲/۱ مگابایت
تعداد صفحه:۴۳

 

توضیحات:
 

مقاله مدیریت

 

مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانی

 

چکیده

 

هدف از تاسيس هر موسسه، سازمان يا شركت تجاري، كسب سود و تداوم حيات آن مي باشد. براي نيل به اين هدف سازمانها سعي مي كنند تا با افزايش بهره وري عوامل توليد، هزينه هاي خود را كاهش داده و بر سود خود بيافزايند. يكي از مهمترين عوامل توليد در هر سازماني نيروي انساني آن مي باشد. بهره وري در ساده ترين شكل آن بعنوان نسبت ستانده ها به داده ها يا بازدهي در نظر گرفته مي شود. بهره وري نيروي كار از تقسيم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلين حاصل مي شود. اين شاخص نشان مي دهد كه به طور متوسط هر نفر نيروي انساني شاغل چه ميزان ارزش افزوده ايجاد كرده است.

 

مديريت عملكرد رويكردي است كه با دادن آموزشهاي لازم به نيروي كار و همچنين برقراري يك نظام منصفانه در ارزيابي عملكرد كاركنان و نيز برقراري نظامهاي حقوق و مزايا و پاداشهاي مبتني بر عملكرد، سعي در ايجاد همدلي بين كاركنان و سرپرستان دارد تا از اين طريق اهداف كاركنان را با اهداف سازمان همسو نموده و بر بهره وري نيروي انساني بيافزايد.

 

اين مقاله سعي در توضيح مفاهيم مديريت عملكرد و بهره وري و نيز رابطه بين اين دو مفهوم دارد و مي كوشد تا با ذكر اصول و فرايند اجراي آنها، يك چارچوب عملي براي اجراي مديريت عملكرد توام با افزايش بهره وري در سازمانها را ارائه نمايد.

 

واژگان کلیدي: ارزشیابی عملکرد- بهره وري- منابع انسانی- مدیریت عملکرد

 

چکیده. ۳

مقدمه ۴

تعریف مدیریت عملکرد. Error! Bookmark not defined.

اصول مدیریت عملکرد. ۷

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. ۸

فرآیند مدیریت عملکرد. ۱۰

مزایای مدیریت عملکرد. Error! Bookmark not defined.

معایب مدیریت عملکرد ۱۷

بهره وری Error! Bookmark not defined.

اهمیت بهره وری ۲۱

مفاهیم مرتبط به بهره وری… ۲۲

انواع بهره وری۲۴

اصول مدیریت بهره وری۲۵

چرخه مدیریت بهبود بهره وری۲۷

عوامل تاثیر گذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد………………………………………………………۳۳

اندازه گیری بهره وری………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

موارد ارتقا بهره ور……………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

نتیجه گیری وپیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………۴۰

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha