نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲۲۰ کیلوبایت
تعداد صفحه:۳۱

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

مشکلات جوانان و نوجوانان و مسایل تربیتی آنها

 

فهرست

مقدمه. ۳

ویژگیها و خصایص رشد و تکاملی نوجوان. ۴

از لحاظ بدنی.. ۴

از لحاظ شناختی(ذهنی) ۴

از لحاظ عاطفی.. ۴

از لحاظ اجتماعی.. ۵

نیازهای نوجوان. ۵

مشکلات نوجوانان. ۵

عوامل روانی.. ۷

روشهای شناخت مسائل جوانان. ۸

مشکلات جوانان. ۸

مشکلات جوان امروز. ۱۰

ويژگي هاي ارتباط خوب… ۱۰

عوامل افزایش سن ازدواج.. ۱۴

راه کارهای اجرائی.. ۱۵

وضعیت تحصیلی دختران. ۲۰

نیاز به اقدامات همه جانبه. ۲۱

تربیت دینی نوجوانان و جوانان. ۲۶

منابع و مآخذ: ۳۱

 

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha