نوع فایل: Word
قیمت:۴۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۰۸ کیلوبایت
تعداد صفحه:۳۸

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

شرایط صحت و ابطال شروط ضمن عقد

 

فهرست مطالب

پیشگفتار. ۱

فصل اول : شرط در اصطلاح فقهی و حقوقی.. ۲

وابستگی شرط به قرار داد اصلی.. ۴

فصل دوم. ۷

گفتار اول : نحوه انضمام شرط به عقد. ۷

گفتار دوم : شرط تبانی و بنایی.. ۸

گفتار سوم : شرط الحاقی و ابتدایی.. ۱۰

گفتار چهارم : شرط صحیح و ضمنی.. ۱۰

فصل سوم : مشروط له و مشروط علیه. ۱۲

بخش دوم : اقسام شرط.. ۱۲

فصل چهارم : شروط باطل. ۱۴

گفتار اول : شروط باطل که عقد را باطل نمی کنند. ۱۶

گفتار دوم : شروطی که باطل و مبطل عقد می باشند. ۲۲

باب دوم : شرط مجهول که جهل به آن موجب جعل به عوضین شود. ۲۵

انواع شرط در فقه. ۲۹

رابطه شرط با عقد. ۲۹

اقسام شرط.. ۳۰

شروط باطل. ۳۱

شروط باطل و مبطل. ۳۳

منابع. ۳۵

 

 

پیشگفتار

 از مهم ترین مسائل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است ، اگر چه همه مسائل مندرج در قانون مدنی حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به آنها را برای عموم مردم از جمله دانشجویان رشته حقوق ضروری می باشد . اما می توان گفت مبحث عقود و تعهدات از مهم ترین مباحث حقوق مدنی است چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی واجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها ، تنظیم قراردادها ، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارند یک سری از خواسته ها و نیازها را به صورت شرط یا شروط در ضمن عقد می آورند و پس از این که مورد قبول آنها قرار گرفت مکلف و متعهد به انجام آن می باشند. البته انعقاد این عقود به همراه شرط ضمن آن در میان طرفین به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و نتایج آن نیست و شاید طرف قرار دادی قرار بگیرند که حتی نام آن را هم ندانند . از این رو آگاهی نسبت به آثار قراردادی که میان طرفین منعقد می شود امری مهم و برای دانشجویان حقوق بسیار ضروری است  و شامل دو فصل بوده که فصل اول به شروط باطل و شروط که مبطل عقد می باشند تقسیم می شوند و فصل دوم شامل شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل می باشد که هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و بخش سوم به اسقاط اقاله و فسخ معاملات اختصاص دارد که تحت اول آن به اسقاط شرط ودرقسمت  دوم به آثار اقاله و فسخ در معاملات اشاره شده است

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha

 

Download شرایط صحت و ابطال شروط ضمن عقد