نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲۷۷ کیلوبایت
تعداد صفحه:۴۲

 

توضیحات:
 

مقاله صنایع غذایی

 

 

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

 

فهرست عناوین

 

مقدمه. ۱

تعريف نانو تكنولوژي.. ۱

تاريخچه نانو در جهان. ۳

اصول پايه نانو تكنولوژي.. ۴

معرفيIntroduction.. 6

ارتباط نانو تكنولوژي با مهندسي كشاورزي و سيستم هاي غذايي.. ۷

عناصر پایه در فناوری نانو. ۱۰

نانو بیو مواد،  نانو مواد و کاربردهای آنها ۱۱

نانولوله ها ۱۲

نانو کامپوزیت ها ۱۳

نانو کپسول. ۱۴

نانو تکنولوژی برای توزيع تحت کنترل و سیستم کپسولی.. ۱۴

مزایای متعدد سیستم کپسولی.. ۱۵

نانوسنسورها ۱۷

پتانسیل نانو سنسورها و تحقیقات در صنعت کشاورزی و غذا ۱۹

در کمتر از ۵ سال. ۱۹

بین ۵ تا ۱۵ سال. ۲۰

نانوفيلترها و کاربرد آنها در بیوتکنولوژی.. ۲۱

ماشین های نانو تکنولوژی.. ۲۳

میکرو سیال. ۲۳

نانو بیو پروسس…. ۲۴

نانو سنسور های بیو آنالیزی.. ۲۴

سطوح بیو سلکتیو. ۲۴

بسته بندی نانو Nano packaging. 24

کاربرد های نانو در صنعت بسته بندی.. ۲۵

غذاهاي نانو Nano Food.. 26

نتيجه گيري.. ۲۸

واژه نامه. ۲۹

منابع. ۳۲

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha