نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۸۸ کیلوبایت
تعداد صفحه:۲۳

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

پيشگيري از بزه ديدگي زنان از منظر آموزه هاي اسلامي و چالش هاي فرارو

 

چكيده :

در انديشة اسلامي محدوديت ها ي حقوقي و اجتماعي زن ان از ديدگاه ها ي مختلف بررسي شده است. آنچه در اين پژوهش بررسي مي شود، محدوديت هايي است كه آموزه هاي اسلام ي با توجه به طبيعت و خصوصيات جنس زن، بر اي حضور وي در عرصه اجتماع مقرر كرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسيب هاي اجتماعي مصون بماند، نه آنكه او را از عرصه اجتماع خارج سازد . اين    ديدگاه با كمك علم جرم شناسي و به ويژه جرم شناسي پيشگيري، برخي از اين محدوديت ها را كه بيانگر گونه اي تفاوت حقوقي با مرد است، به عنوان ابزار پيشگيرانه وضعي براي مصونيت زن دانسته است . از اين منظر، اقدامات پيشگيرانه وضعي، در ذات خود گونه اي محدوديت و حتي احتمال تعرض به حقوق بنيادين را دارد و حتي ممكن است از ابزارهاي نظام كيفري براي تضمين راهبردهاي خود بهره ببرد . در اين پژوهش ، ضمن بررسي دلايل و مستنداتي كه فرضيه تحقيق را تاييد مي كنند ، به چالش هاي موجود در اين حوزه نيز اشاره شده است .

واژگان كليدي : زن ، محدوديت هاي زنان ، حقوق زنان ، بزه ديدگي زنان ، پيشگيري ، پيشگيري وضعي

 

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha