نوع فایل: Word
قیمت:۲۰۰۰تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۱۶ کیلوبایت
تعداد صفحه:۲۵

 

توضیحات:
 

مقاله مدیریت

 

برنامه ریزی و تاثیر آن در بهره وری منابع انسانی

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فرآیند چرخه مدیریت بهبود بهره وری.. ۱۰

۱ – مرحله اندازه گیری بهره وری: ۱۰

۲ – مرحله ارزیابی و تحلیل بهره وری: ۱۰

۳ – برنامه ریزی بهبود بهره وری: ۱۱

سازوکارهای عملی.. ۱۳

۱ – نهادی کردن بهره وری در اندیشه: ۱۳

۲ – نهادی کردن صرفه جویی در کل سازمان: ۱۴

۳ – طراحی نظامهای بهره ور: ۱۵

۱- طراحی نظام نگهداری و تعمیرات فراگیر(T.P.M) 16

۲- پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) 16

۴ – استقرار نظام تحقیقات بهره وری: ۱۷

۵ – توسعه منابع انسانی: ۱۹

۶ – استقرار نظام مدیریت عملکرد: ۲۰

نتیجه گیری: ۲۱

منابع و مآخذ : ۲۲

 

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha