نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۶۶ کیلوبایت
تعداد صفحه:۴۶

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

بازدارندگی حبس و نقش آن در پیشگیری از جرم

 

چکیده
جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدّنظر اندیشمندان و جرم‏شناسان بوده است،ازاین‏رو پیوسته کوشش شده،تا با تمسّک به‏ ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان،یکی از این اهرم‏هاست،اهرمی‏ که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان،خواهان پیکار با انگیزه‏های‏ مجرمانه است.بدین‏سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد،در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق می‏شود،کیفری که در بطن نظریّه‏ی‏ بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری‏کننده،سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می‏دهد.در مقاله‏ی پیش‏رو ابتدائا به معرّفی کوتاه نظریّه‏ی‏ بازدارندگی کیفر می‏پردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولّد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم‏ از بطن کیفرها و معرّفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد.

واژگان کلیدی: مجازات – بازدارندگی – پیشگیری- تکرار جرم- حتمّیت- قطعیّت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         شماره صفحه

مقدمه                                                                                            ۳ 

حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها                               ۵

بازدارندگی 

 – مفهوم بازدارندگی                                                                     ۱۰

 – ماهیت نظریه بازدارندگی مجازات                                                  ۱۳

پیشگیری از جرم

 – مفهوم پیشگیری                                                                       ۲۱

 – پیشگیری کیفری ، ابزارها و روش ها                                              ۲۳

نتیجه گیری                                                                  ۴۳

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha