نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲۸۵ کیلوبایت
تعداد صفحه:۸۷

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

مسئولیت در قراردادها

 

فهرست:

 

مقدمه و تعریف مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………..۳

مسئولیت قراردادی- ادامه……………………………………………………………………………….۱۳

مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………۱۹

مسئولیت مدنی جبران خسارت………………………………………………………………………..۲۳

الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری)………………………………………………….۳۱

الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری)-ادامه…………………………………………۶۳

ضمان معاوضی در بیع…………………………………………………………………………………..۷۹

منابع……………………………………………………………………………………………………………۸۷

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha