نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲۰۲ کیلوبایت
تعداد صفحه:۴۲

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

بررسی انواع قتل ها

 

چکیده

قتل اين واژه‏ی سه حرفي نه تنها پيش خانواده مجنيٌ‏عليه، جامعه، دستگاه قضايي، حاكمان هر جامعه، تمامي پيامبران الهي و خداوند متعال مذموم می‏باشد، بلكه نزد اغلب قاتلان نيز ناپسند بوده و چه قاتلاني كه در اثر عذاب وجدان خويش به مراجع قضايي مراجعه و اقرار به قتل مي كنند به عبارتي ديگر قتل جز معدود پرونده هايي است كه مرز جغرافيايي نشناخته و بين المللي مي‏باشد. در تعقيب قاتل، نه تنها اينترپل در چارچوب قانوني، بلكه كشورها به طور خود‏جوش همكاري دارند.

در زشتي اين عمل و آثار زيانبارش به ذكر آيه ۳۱ مائده: « هر كس ديگري را بدون اين‏كه به لحاظ قصاص و فساد او در زمين باشد، بكشد مثل اين است كه تمام مردم را كشته است و آن كه او را زنده كند (از قصاص و مجازات او را عفو كند) مثل اين است كه همه مردم را زنده ساخته است»، بسنده مي‏شود. در این سه فصل سعی بر آن داریم انواع قتل و رکن معنوی و مادی آن­ها را بررسی کنیم .

واژگان کلیدي: قتل عمد، شبه عمد، خطای محض

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

 

چکیده ۵

مقدمه. ۱

فصل اول: قتل عمد.. ۲

مبحث اول: تعریف قتل عمد. ۳

مبحث دوم: رکن مادی قتل عمد. ۴

گفتار اول: وجود شخص زنده ۸

گفتار دوم : رفتار مرتکب… ۱۱

بند اول: قتل عمدی از طریق فعل.. ۱۲

بند دوم: قتل عمدی از طریق ترک فعل.. ۱۴

مبحث سوم: رکن معنوی قتل عمد. ۱۷

گفتار اول: علم به موضوع. ۱۸

گفتار دوم: سوء نیت عام و خاص…. ۲۰

فصل دوم: قتل شبه عمد.. ۲۳

مبحث اول: تعریف قتل شبه عمد. ۲۳

مبحث دوم: ركن مادي قتل شبه‏عمدي.. ۲۴

گفتار اول: وجود شخص موضوع. ۲۴

گفتار دوم: فعل مرتكب… ۲۴

گفتار سوم: رابطه‏ی استناد. ۲۵

مبحث سوم: ركن معنوي قتل شبه‏عمد. ۲۵

گفتار اول: وجود قصد فعل.. ۲۵

گفتار دوم: فقدان قصد قتل.. ۲۶

فصل سوم: قتل خطای محض…. ۲۶

مبحث اول: تعریف قتل خطای محض…. ۲۶

مبحث دوم: ركن مادي قتل خطاي‏محض…. ۲۸

گفتار اول: وجود انسان زنده ۲۸

گفتار دوم: فعل مرتكب… ۲۸

گفتار سوم: رابطه‏ی استناد. ۲۸

مبحث سوم: ركن معنوي قتل خطاي‏محض…. ۲۹

گفتاراول: قصد فعلي كه مقدّمه‏ی جنايت است… ۲۹

گفتار دوم: عدم قصد فعل واقع شده بر مقتول. ۲۹

گفتار سوم: عدم قصد نتيجه. ۲۹

گفتار جهارم: عدم وجود خطاي جزايي.. ۲۹

نتیجه گیری.. ۳۰

منابع و ماخذ. ۳۲

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha