نوع فایل: Word
قیمت:۴۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۶۳ کیلوبایت
تعداد صفحه:۳۵

 

توضیحات:
 

مقاله مدیریت

 

چگونه می توانیم فرآیند یاددهی یادگیری را در کلاسهای چند پایه مدرسه بهبود بخشیم

 

چکیده :

در نظام آموزشی کشور ما وجود کلاس های چند پایه واقعیتی اجتناب ناپذیر است ، شرایط سخت محیطی ، کمبود جمعیت دانش آموزی ، کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی ، مهاجرت طبیعی یا اجباری و وجود مشکلات و مسائل متعدد مادی و اقتصادی از عواملی هستند که امکان تشکیل واحد آموزشی را با کلاس های تک پایه محدود می سازند . هدف پژوهش حاضر بررسی عدم فرآیند یادهی یادگیری در کلاس های چندپایه و مشکلات روشهای موجود تدریس و مدیریت کلاس های چند پایه است .

سوال های این پژوهش در موردوضعیت فیزیکی مدارس و کلاس درس ، روش تدریس و مدیریت کلاس های چند پایه است . بر اساس نتایج به دست آمده عوامل اثر گذار بر روش تدریس از دیدگاه معلمان چند پایه کمبود وقت ، تعداد زیاد دانش آموزان در هر پایه عدم آگاهی از شیوه های تدریس در کلاس چندپایه کمبود وسایل آموزشی ، نامناسب بودن ترکیب سنی دانش آموزان و عدم تمرکز حواس بوده است .

 

فهرست مطالب صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….………………………….۷

توصیف وضعیت موجود …………………………………………………………………………………۸

گردآوری شواهد یک ……………………………………………………………………………………………………………..۹

نمودار شماره یک ……………………………………………………………………………………………………………………۹

مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

تجزیه و تحلیل و تفسیرپیشینه ……………………………………………………………………………………………………. ۲۴

چگونگی نظارت بر راه حل ها ……………………………………………………………………………………………………۲۵

برنامه عملیاتی راه حل ها (جداول)……………………………………………………………………………………………….۲۶

گردآوری شواهد دو ………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

نمودار شماره ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

نمودار شماره ۳ ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

اعتبار بخشی و ارزشیابی اقدامات انجام شده…………………………………………………………………………………..۳۳

ارائه راه حلهای جدید برای حل مسئله ………………………………………………………………………………………….۳۴

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha