نوع فایل: Word
قیمت:۴۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۵/۹ مگابایت
تعداد صفحه:۸۴

 

توضیحات:
 

پروژه مکانیک

 

وایرکات

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:بررسی فرایند وایر کات————————– ———————— ۲

مقدمه——————————————————————————— ۲

۱-۲-مکانیزم براده بردای——————————————————————— ۵

۱-۲-۱-تئوری الکترو مکانیکی—————————————————————- ۵

۱-۲-۲-تئوری ترمومکانیک—————————————————————— ۶

۱-۲-۳-تئوری ترمو الکتریکی—————————————————————– ۶

۱-۲-۳-۱-فاز آمادگی برای روشن شدن جرقه—————————————————— ۷

۱-۲-۳-۲- فاز تخلیه لکتریکی—————————————————————– ۷

۱-۲-۳-۳- فاز بینابین تخلیه های الکتریکی ——————————————————– ۸

۱-۳-اجزاء مختلف ماشین اسپارک————————————————————– ۸

۱-۳-۱-انواع مولدها———————————————————————– ۸

۱-۳-۱-۱-مدار RC———————————————————————– 9

۱-۳-۱-۲-ژنراتورهای قدرت ایزو فرکانس——————————————————– ۱۰

۱-۳-۱-۲-۱-اسیلاتور———————————————————————- ۱۰

۱-۳-۱-۲-۲- تقویت کننده‌ی ولتاژ————————————————————– ۱۰

۱-۳-۱-۲-۳- تقویت کننده‌ی جریان————————————————————- ۱۰

۱-۳-۱-۲-۴-ترانزیستور——————————————————————— ۱۰

۱-۳-۱-۳-ژنراتورهای قدرت ایزوپالس———————————————————– ۱۲

۱ -۳-۲-کنترل و مانيتورينگ فرآيند وايرکات——————————————————- ۱۳

۱-۳-۲-۱-سيستم کنترل فازي—————————————————————– ۱۳

۱-۳-۲-۲-سيستم‌هاي کنترل انطباقي عدم دقت سيم————————————————— ۱۴

۱-۳-۲-۲-۱-پارگي سيم——————————————————————– ۱۴

۱-۳-۲-۲-۲-واماندگي(خمش) و ارتعاش سيم—————————————————— ۱۵

۱-۳-۲-۳-سيستم‌هاي کنترل انطباقي خودتنظيم—————————————————— ۱۶

۱-۴-کاربردهاي وايرکات——————————————————————– ۱۷

۱-۴-۱-ابزارهاي كاربردي مدرن————————————————————— ۱۷

۱-۴-۲-مواد سراميکي پيشرفته—————————————————————– ۱۸

۱-۴-۳-کامپوزيت‌هاي جديد—————————————————————— ۱۹

۱-۵-فرآيندهاي ماشين‌کاري دوگانه————————————————————- ۱۹

۱-۶-زمینه‌ی تحقیقاتی وایر کات—————————————————————- ۲۱

فصل دوم: پارامترهای مهم ماشینکاری در EDMW و اثراتمتالوژیکی فرآیند

EDM روی سطح ماشینکاری شده————- ۲۵

۲-۱ پارامترهای مهم ماشینکاری درEDMW ——————————————————- 25 

۲-۱-۱-پارامترهای ورودی فرایند————————————————————— ۲۷

۲-۱-۱-۱-جريان————————————————————————- ۲۷

۲-۱-۱-۲-زمان خاموشي پالس—————————————————————- ۲۸ 

۲۱-۱-۳-ولتاژ مدار باز———————————————————————- ۲۹

۲-۱-۱-۴-ولتاژ گپ———————————————————————– ۲۹

۲-۱-۱-۵-دي‌الكتريك——————————————————————— ۳۰

۲-۱-۱-۶-كشش سيم———————————————————————- ۳۱

۲-۱-۱-۷-سرعت سيم———————————————————————- ۳۲

۲ -۱-۱-۸-زمان روشنی پالس—————————————————————– ۳۳

۲ -۱-۱-۹-فرکانس پالس——————————————————————– ۳۵

۲-۱-۱-۱۰-حداكثر پيشروي در حين ماشين‌كاري—————————————————- ۳۵

۲-۱-۱-۱۱-انواع پا لس ها——————————————————————- ۳۶

۲-۱-۱-۱۱-۱-مدار باز——————————————————————— ۳۶

۲-۱-۱-۱۱-۲-تخلیه مؤثر——————————————————————– ۳۶

۲-۱-۱-۱۱-۳- قوس الکتریکی—————————————————————- ۳۷

۲-۱-۱-۱۱-۴-اتصال کوتاه—————————————————————— ۳۷ 

 ۲ -۱-۲-طراحي پارامترهاي خروجی فرآيند——————————————————– ۳۸

۲-۱-۲-۱-فاکتورهاي مؤثر بر درجه عملکرد——————————————————- ۳۸

۲-۱-۲-۲-تأثير پارامترهاي فرآيند بر سرعت برشي—————————————————- ۳۸

۲-۱-۲-۳-تأثيرات پارامترهاي ماشين‌کاري بر نرخ براده‌برداری——————————————– ۴۰

۲-۱-۲-۴-اثرات پارامترهاي فرآيند روي صافي سطح————————————————– ۴۰

۲-۲- اثرات متالوژیکی فرآیند EDM روی سطح ماشینکاری شده—————————————– ۴۱

۲-۲-۱ متالوژی مربوط به فرآیند EDM———————————————————- 41

۲-۲-۲ سلامت سطح———————————————————————– ۴۲

فصل سوم: قابلیت ماشینکاری سو پر آلیاژها——————————————————— ۴۷

۳-۱-سوپر آلیاژها————————————————————————- ۴۷

۳-۲-سو پر آلیاژهای پایه نیکل—————————————————————– ۴۸

۳-۲-۱-متالوژی سو پر آلیاژهای پایه نیکل،آهن –نیکل————————————————- ۴۸

۳-۲-۲-خواص کلی و قابلیت ماشینکاری سو پر آلیازهای پایه نیکل.—————————————- ۴۸

۳-۳-مروری بر تحقیقات انجام شده‌ی WEDM روی سوپرآلیاژهای پایه نیکل——————————— ۵۰

فصل چهارم- تحلیل حرارتی در فرآیند WEDM—————————————————– 58

۴-۱- مقدمه—————————————————————————– ۵۸

۴-۲ -مدلسازی حرارتی یک بعدی فرآیند EDMW————————————————– 59

۴-۳- مدلسازی حرارتی دو بعدی فرآیند EDMW————————————————— 63

 

فصل پنجم: هدف تحقیق——————————————————————— ۶۷

۵-۱- زمينه‌هاي وسيع تحقيقات—————————————————————– ۶۷

۵-۱-۱-مدل سازي فرآيند——————————————————————– ۶۸

نتایج و پیشنهادات ————————————————————————- ۶۹ 

منابع ———————————————————————————- ۷۰

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha