نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱/۲ مگابایت
تعداد صفحه:۳۵

 

توضیحات:
 

مقاله هنر

 

هنر تجریدی

 

فهرست مطالب

مقدمه——————————– ۱

تاریخچه—————————— ۳

آشنایی با سبک آبستره——————— ۴

آبستره، انتزاع یا تجرید——————– ۱۰

هنر انتزاعی—————————- ۱۳

انواع هنر انتزاعی———————— ۱۵

مروری بر مفهوم آبستره در هنر————– ۱۷

انتزاع یا تجرید چیست؟——————- ۲۶

نئوپلاستیسیزم————————– ۲۷

آبستراکتیویسم————————- ۳۰

منابع——————————– ۳۳

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha