نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۲۸ کیلوبایت
تعداد صفحه:۷۳

 

توضیحات:
 

پروژه کارشناسی روانشناسی

 

مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتلا به ناخن جویدن با همتای عادی

 

 

فهرست مطالب

فصل ۱: کلیات.. ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق. ۳

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق. ۶

۱-۵- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۷

فصل ۲: مفاهیم و مبانی نظری.. ۸

۲-۱- علل ناخن جویدن. ۹

۲-۲-کمک های والدین و مربیان. ۱۲

۲-۳-ناخن جویدن روشی برای تسکین ناراحتی……………………………………………………………………..۱۸

۲-۳-۱-تقلید از والدین. ۱۸

۲-۴-چه کودکانی به ناخن جویدن مبتلا می شوند؟………………………………………………………………………..۲۰

۲-۵-ملاک های تشخیص اختلال عادتی(ناخن جویدن)…………………………………………………………………۲۰

۲-۵-۱- سن شیوع……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۵-۲- عوارض ناخن جویدن………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۵-۲-۱- علل ناخن جوی…………………………………………………………………………………………………………….۲۲

فصل ۳:روش تحقیق.. ۲۴

۳-۱- عوامل موثر در پیدایش ناخن جویدن. ۲۵

 

۳-۲-برخی از شیوه های درمانی. ۲۵

۳-۲-۱- فشار روحی و اضطراب.. ۲۶

۳-۲-۲- اضطراب……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۳-۲-۳- ترس………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۳-۲-۴-تقلید………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۳-۲-۵-هیجان پذیری بیش از حد………………………………………………………………………………………..۲۸

فصل ۴:تجزیه و تحلیل داده ها ۲۹

۴-۱- مقدمه ۳۰

۴-۱-۱-کیفیت عملی. ۳۱

۴-۱-۲-نشانه چیست.. ۳۱

۴-۱-۳- ماهیت آن. ۳۲

۴-۱-۴- بهره کودک.. ۳۳

۴-۱-۵- عمومیت آن. ۳۴

۴-۱-۶- حالات و رفتار ۳۵

۴-۱-۷- آغاز و مراحل. ۳۶

۴-۲- ریشه ها و علل………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۴-۳- نظر وکسلر……………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۴-۴- تحلیل روانکاوان……………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۴-۵- در طریق اصلاح……………………………………………………………………………………………………………………۴۵

فصل ۵: بحث و نتیجه گیری.. ۵۹

 

۵-۱- نتیجه گیری. ۶۰

۵-۲- پیشنهادات.. ۶۰

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………… ………………………..۶۴

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha