نوع فایل: Word
قیمت:۴۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۲۱ کیلوبایت
تعداد صفحه:۶۸

 

توضیحات:
 

پروژه کارشناسی روانشناسی

 

رابطه ی عملکرد خانواده با پذیرش اجتماعی کودکان

 

فهرست

فصل اول: كليات تحقيق ۱

مقدمه ۲

اهميت و ضرورت تحقيق ۴

تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم ۵

فصل دوم: پيشينه ادبيات تحقيق ۶

روانشناسی اجتماعی و رفتار اجتماعی ۷

تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی ۱۰

خانواده: ۱۱

کنوانسيون حقوق کودک ویونیسف ۲۱

پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود: ۲۳

سبکهای فرزندپروری ۴۴

پيشينة تحقيق ۴۸

فصل سوم:روش تحقیق ۴۹

جامعه مورد مطالعه ۵۰

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر ۵۱

روش تحقیق ۵۲

فصل چهارم: یافته ها ۵۴

نمونه گیری و داده های مورد استفاده ازآزمون ۵۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری   ۵۹

بحث و نتیجه گیری : ۶۰

مقياس شيوه هاي فرزند پروري ۶۱

محدودیت ها ۶۳

منابع ۶۴

 

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha