نوع فایل: Word
قیمت:۲۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲۰۶ کیلوبایت
تعداد صفحه:۴۶

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

آزادي به مجرم تحت سرپرستي و نظارت مددكاران اجتماعي به جاي كيفر زندان

 

فهرست مطالب

 

۱ مقدمه                                                                                       ۲

۲ بخش اول ـ تعريف                                                                  ۴

۳ بخش دوم  – فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات                                      ۶

۴ بخش سوم- ماهيت حقوقي تعليق                                                     ۸

۵ بخش چهارم – آثار تعليق                                                                 ۱۱

۶ بخش پنجم ـ مجازاتهاي غير قابل تعليق                                                   ۱۷

۷ بخش ششم ـ قلمرو تعليق مجازات                                                          ۱۹

۸  بخش هفتم                                                                           ۲۰

۹ منابع                                                                             ۴۴

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha