نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۶۹ کیلوبایت
تعداد صفحه:۴۸

 

توضیحات:
 

پروژه مالی

 

سیستم انبارداری

 

فهرست مطالب                                        صفحه

 

مقدمه………………………………………………………………….۵

تعریف انبار…………………………………………………………..۶

تعریف انبارداری………………………………………………………۷

انواع روش های کد گذاری…………………………………………….۹

سیستم کدینگ انبار…………………………………………………..۱۰

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار………………………………………..۱۰

انواع فرمهای انبار…………………………………………………۱۱

انبارگردانی و کنترل انبار…………………………………………۲۲

گردش فیزیکی انبار………………………………………………۲۴

حسابرسی انبار…………………………………………………۲۶

نقش انبار در صنعت………………………………………………۲۸

انواع موجودی های انبار………………………………………….۳۰

مبانی تقسیم بندی انبار…………………………………………….۳۲

روش های تعیین محل کالا در انبار………………………………..۳۴

انواع صدور در شرکت ها………………………………………..۳۹

روش های مختلف کنترل صدور کالا……………………………..۴۱

تعریف ساختار انبار…………………………………………….۴۲

منابع……………………………………………………………۴۸

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha