نوع فایل: Word
قیمت:۵۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۷۶ کیلوبایت
تعداد صفحه:۳۱

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

بررسی حضور دادستان در دادگاه جزایی ایران در دفاع از کیفر خواست و مقایسه آن با حقوق فرانسه

 

 

چکیده:

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.

دومین وظیفه قضایی دادستان، دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، سومین وظیفه قضایی دادستان ،وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان است. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.

این حقوقدان در ادامه بررسی وظایف قضایی دادستان می‌گوید: از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده، نوع جرم انتسابی، ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی قید شده و برای مرتکب، تقاضای کیفر می‌شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او و یا دادیار، به دادگاه ارسال می‌شود، دادگاه‌های جزایی بدون کیفرخواست دادستان، حق شروع رسیدگی ندارند، به جز در موارد نادر و استثنایی

 

فهرست مطالب

وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی.. ۴

تفاوت دادستان، بازپرس و دادیار. ۱۰

نقش کمرنگ دادستان در روند محاکمات کیفری.. ۱۵

مقایسه سیستم دادرسی با حقوق فرانسه. ۱۹

نحوه دادرسي و رسيدگي محاكم كيفري به كيفرخواست دادستان و بررسي موضوعي عناوين مجرمانه رسيدگي قابل رسيدگي در دادگاههاي كيفري و معني صدور كيفرخواست و ارائه آن به دادگاه. ۲۶

منابع:. ۳۱

 

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha