نوع فایل: Word
قیمت:۱۵۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲/۷ مگابایت
تعداد صفحه:۱۳۷

 

توضیحات:
 

پروژه برق

 

مروری بر سیستمهای مخابرات بی سیم از اول تا به امروز

 

فهرست

 

فصل ۱: معرفي سيستمها و شبكه‏هاي سلولي مخابرات سيار. ۱

۱-۱-سيستمهاي مخابرات سيار: ۲

۱-۱-۱- مقدمه : ۲

۱-۱-۲- اصول سيستم هاي راديويي موبايل: ۵

۱-۱-۳- سيرتكاملي روشهاي احضارگيرنده سيار: ۱۰

۱-۱-۳-۱- سيستمCTCSS1: 10

۱-۱-۳-۲- سيستم احضار انتخابي: ۱۱

۱-۱-۳-۳- سيستم هاي شماره گيري: ۱۱

۱-۱-۴- استفاده اشتراكي از كانالهاي راديويي: ۱۲

۱-۲-۳-۲- تخصيص كانال  : ۲۰

۱-۲-۴- پاشيدگي زماني : ۲۲

۱-۲-۴-۱-نسبت C/R : 23

۱-۲-۴-۲-موانع محيطي : ۲۳

۱-۳- سيستمهاي ماهواره‏اي مخابرات‏سيار  : ۲۴

فصل دوم: مروری بر سیستم های نسل اول و نگاهی به سیستم AMPS……….. ……..26

۲-۱- مقدمه : ۲۷

۲-۲- شبكه آنالوگ : ۲۷

۲-۳- سيگنالينگ در سيستم هاي آنالوگ : ۲۸

۲-۴ آماده سازي سيگنال آنالوگ: ۳۳

۲-۵- شماره هاي شناسايي موبايل و ايستگاه پايه  در AMPS : 35

۲-۵-۱-شماره شناسايي موبايل(MIN  ): ۳۵

۲-۵-۲-شماره سريال الكترونيكي (ESN): 35

۲-۵-۳-شماره مارك كلاس ايستگاه (SCM  ): ۳۵

۲-۵-۴-مشخص كننده سيستم يا مشخص كننده شبكه۵SID )  يا  NID  ): ۳۶

۲-۵-۵-كد مشخصه ديجيتال  (DCC): 36

۲-۶- كانالهاي فركانسي: ۳۶

۲-۷- نگاهي بر عمليات تعويض كانال در سيستم هاي نسل اول: ۳۹

۲-۸- نتيجه: ۴۱

فصل سوم: بررسی سیستم GSM..

۳-۱ مقدمه‏اي بر GSM  : ۴۳

۳-۲ پردازش سيگنال درGSM  و ساختار فرستنده و گيرنده: ۴۶

۳-۳- عناصر تشكيل دهنده شبكه GSM: 50

۳-۳-۱ -اجزائ شبكه عمومي زميني سيار (( PLMN: 50

۳-۳-۲- رابطها در GSM  : ۵۷

۳-۳-۳- زيرسيستمهاي GSM : 58

۳-۴- كانالهاي ارتباطات راديويي موبايل: ۶۰

۳-۴-۱- انواع كانال در GSM : 60

فصل ۴: CDMA باند باریک و استاندارد IS95. 78

۴-۱- مقدمه : ۷۹

۴-۲ -مدولاسيون در CDMA  : ۷۹

۴-۳- شناخت كد در CDMA در دستيابي چند گانه كد : ۸۰

۴-۴-كانالهاي كدلينك پيش رو: ۸۴

۴-۴-۱-كانال پايلوت: ۸۵

۴-۴-۲-كانال سنكرون سازي : ۸۶

۴-۴-۳-كانال فراخواني : ۸۸

۴-۵-سنكرون كردن لينك پيش رو: ۹۱

۴-۶-كانالهاي لينك معكوس : ۹۲

۴-۷-فرآيند مكالمه (چهارحالته) : ۹۵

۴-۸-عمليات ثبت در CDMA  : ۹۷

۴-۹- نحوه تعويض كانال (HandOff) در CDMA : 98

۴-۱۰-فرآيند جستجوي پايلوت: ۱۰۰

۴-۱۱-تحليل مقايسه كانال نرم در CDMA  و تعويض كانال سخت در GSM  : ۱۰۲

۴-۱۲-مقايسه سيستمهاي استاندارد AMPS، GSM،CDMA: 105

فصل پنجم: بررسی سیستم های CDMA باند وسیع و مقایسه با نسل سوم ……………………………….۱۰۳

۵-۱-مقدمه اي بر CDMA باند وسيع: ۱۰۸

۵-۲- گسترده سازي در CDMA: 109

۵-۳ –شيوه‏هاي مختلف در CDMA باند وسيع: ۱۱۱

۵-۴ رابطهاي هوايي و تخصيص طيف براي نسل سوم: ۱۱۳

۵-۵ جزئيات استاندارد W-CDMA كره جنوبي : ۱۱۴

۵-۶ كانالهاي ارتباطي در W-CDMA: 115

۵-۶-۱-كانالهاي لينك معكوس در W-CDMA: 115

۵-۶-۲-كانالهاي لينك پيش رو در W-CDMA : 116

۵-۷-مدل سيستمهاي CDMA باند وسيع: ۱۱۸

۵-۸-ساختار فرستنده CDMA باند وسيع: ۱۱۹

۵-۹-كنترل توان در WCDMA : 122

۵-۱۰-تعويض كانال نرم و نرمتر: ۱۲۵

۵-۱۱-تفاوتهاي  نسل دوم وWCDMA   : ۱۲۷

مراجع: ۱۳۳

 

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha