نوع فایل: Word
قیمت:۸۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۷۴ کیلوبایت
تعداد صفحه:۲۲

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

جایگاه حمایت کیفری از اخلاق در حقوق کیفری بین الملل

 

چکیده

اخلاق همواره مقوله ای محوری در عرصه حیات اجتماعی انسان بوده است. اینکه در ارتباط با دیگران، طبیعت، موجودات غیر انسانی و دیگر پدیده های عالم هستی، چگونه باید فکر و عمل کرد، از جمله مباحث و سوالاتی است که اخلاق را در جایگاه مهم ترین امور زندگی بشری قرار می دهد. به تعبیر دیگر باید گفت: انسان برای اندیشیدن و اقدام به عمل در هر موقعیت مکانی و زمانی، ضرورتاً درگیر مقوله هنجارهای اخلاقی و اجتماعی خواهد بود. این امر بویژه در دوران معاصر که امواج مدرنیته و گسترش فناوری های علمی، انسان را هر روزه با مفاهیم و مقولات جدیدی آشنا می سازد که پیش از این حتی تصور آن را نیز نمی کرد، اهمیتی دو چندان می یابد.

 

فهرست :

چکیده ۱

اخلاق در لغت.. ۱

تعریف اخلاق و حقوق جزا ۲

ارتباط اخلاق با حقوق جزا ۴

حمایت کیفری از اخلاق. ۵

اخلاق و حقوق کیفرى.. ۷

مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق. ۷

مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق. ۹

اخلاق در مکاتب جرم شناختى.. ۱۲

اخلاق کاربردی.. ۱۵

اخلاق حرفه ای.. ۱۷

اخلاق حقوقی / اخلاق قضایی.. ۱۸

منابع و مآخذ. ۱۹

 

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha