ارزیابی حوزه: ارزیابی املاک، مدیریت زمین و نظارت بر محیط زیست در تگزاس مرکزی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۳۲۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  ارزیابی حوزه: ارزیابی املاک، مدیریت ...
خواندن بیشتر

تحقیق در مورد تهیه پیشگیری از سرطان برای مدیریت ایمنی دارو

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۹۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تحقیق در مورد تهیه پیشگیری ...
خواندن بیشتر

تغییر نقش کارکنان پرستار به یک نقش رهبری: یک مطالعه کیفی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۹۳ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  تغییر نقش کارکنان پرستار به ...
خواندن بیشتر

پیشگیری از دیابت، خودآموزی و تکنولوژی: مطالعه موردی کیفی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  پیشگیری از دیابت، خودآموزی و ...
خواندن بیشتر

استفاده از سیستم مدیریت دانش های آموزشی با استفاده از یک مدل پذیرش تکنولوژی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: استفاده از سیستم مدیریت دانش ...
خواندن بیشتر

بررسی یکپارچگی تأثیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در زمینه بهبود و حسابداری در صنایع بانکداری و مالی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۲۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: بررسی یکپارچگی تأثیر استانداردهای گزارشگری ...
خواندن بیشتر

عوامل موثر بر پیشگیری از دیابت در خود مراقبت در مراقبت های اولیه – چشم انداز بیمار و پزشک

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۳۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: عوامل موثر بر پیشگیری از ...
خواندن بیشتر

یک مداخله مبتنی بر استحکام برای دانشجویان آمریکایی-دانشجویی آمریکا- استرس تجربه کننده (S.I.S.T.A.S.): توسعه کارگاه مدیریت استرس

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۱۳ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  یک مداخله مبتنی بر استحکام ...
خواندن بیشتر

عوامل موفقیت بحرانی (CSFs) برای پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع مختلف، از جمله موسسات آموزش عالی (IHE)

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۷ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: عوامل موفقیت بحرانی (CSFs) برای ...
خواندن بیشتر