دانلود اپلکیشن آندروید سایت

مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانی

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۲/۱ مگابایت تعداد صفحه: ۴۳ توضیحات: مقاله مدیریت مدیریت عملکرد و ...
خواندن بیشتر

مدارس خارجي و ميسيونري در آذربايجان از اوايل دوره قاجار تا جنگ جهاني اول

نوع فایل: Word قیمت: ۲۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۴۳ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۵ توضیحات: مقاله تاریخ مدارس خارجي و ...
خواندن بیشتر

متافیزیک و تجرد روح

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۸۴ کیلوبایت تعداد صفحه: ۳۳ توضیحات: مقاله روانشناسی متافیزیک و تجرد ...
خواندن بیشتر

تفاوت قتل های عمد و غیر عمد

نوع فایل: Word قیمت: ۶۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱۰۲ کیلوبایت تعداد صفحه: ۶۹ توضیحات: مقاله حقوق تفاوت قتل های ...
خواندن بیشتر

قتل از دیدگاه حقوقی

نوع فایل: Word قیمت: ۶۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱۰۴ کیلوبایت تعداد صفحه: ۸۳ توضیحات: مقاله حقوق قتل از دیدگاه ...
خواندن بیشتر

فلسفه برای کودکان

نوع فایل: Word قیمت: ۲۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۶۴ کیلوبایت تعداد صفحه: ۱۷ توضیحات: مقاله فلسفه فلسفه برای کودکان ...
خواندن بیشتر

تاثير فرهنگ سازماني در بهره وري نيروي انساني

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۴۱۹ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۹ توضیحات: مقاله مدیریت تاثير فرهنگ سازماني ...
خواندن بیشتر

تدوين اصول وضوابط طراحی مجتمع های آموزشی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان)

نوع فایل: Word قیمت: ۵۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱۶۲ کیلوبایت تعداد صفحه: ۷۱ توضیحات: مقاله معماری تدوين اصول وضوابط ...
خواندن بیشتر

تاریخچه روانشناسی ورزش

نوع فایل: Word قیمت: ۸۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۷/۷   مگابایت تعداد صفحه: ۲۷۹ توضیحات: مقاله روانشناسی تاریخچه روانشناسی ...
خواندن بیشتر