جعل در فضای مجازی

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۸۷ کیلوبایت تعداد صفحه: ۶۷ توضیحات: مقاله حقوق جعل در فضای ...
خواندن بیشتر

ابعاد تهاجم فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری

نوع فایل: Word قیمت: ۲۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۲۰۴ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۵ توضیحات: مقاله علوم دینی ابعاد تهاجم ...
خواندن بیشتر

تنظيم معاهدات بين المللي درحقوق كنوني ايران و مطالعه تطبيقي آن با فقه اسلامي و حقوق بين الملل معاصر

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۶۱ کیلوبایت تعداد صفحه: ۴۸ توضیحات: مقاله حقوق تنظيم معاهدات بين ...
خواندن بیشتر

تراس و بالكن

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۸۴۶ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۷ توضیحات: مقاله معماری تراس و بالكن ...
خواندن بیشتر

تحلیل فضای سبز شهری و مکان بهینه آنها

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۶۲ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۳ توضیحات: مقاله معماری تحلیل فضای سبز ...
خواندن بیشتر

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۲۷۷ کیلوبایت تعداد صفحه: ۴۲ توضیحات: مقاله صنایع غذایی نقش فناوری نانو ...
خواندن بیشتر

بهره وری و مدیریت دانش

نوع فایل: Word قیمت: ۲۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱۱۹ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۶ توضیحات: مقاله مدیریت بهره وری و ...
خواندن بیشتر

پيشگيري از بزه ديدگي زنان از منظر آموزه هاي اسلامي و چالش هاي فرارو

نوع فایل: Word قیمت: ۳۰۰۰ تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۸۸ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۳ توضیحات: مقاله حقوق پيشگيري از بزه ...
خواندن بیشتر

برنامه ریزی و تاثیر آن در بهره وری منابع انسانی

نوع فایل: Word قیمت: ۲۰۰۰تومان زبان: فارسی حجم فایل: ۱۱۶ کیلوبایت تعداد صفحه: ۲۵ توضیحات: مقاله مدیریت برنامه ریزی و ...
خواندن بیشتر