دانلود اپلکیشن آندروید سایت

نقش سابقه تدریس و سبک مدیریت قدرتمند کلاس درس بر رشته دانشجویی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۶۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: نقش سابقه تدریس و سبک ...
خواندن بیشتر

درک نقش رهبری حرمت انگیز در محیط تحقیق و توسعه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۹۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: درک نقش رهبری حرمت انگیز ...
خواندن بیشتر

مدیریت مهندسی هولوکراسی: نوآوری مهندسی سیستم لین پروژه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۹۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: مدیریت مهندسی هولوکراسی: نوآوری مهندسی ...
خواندن بیشتر

پتانسیل های هوش هیجانی که در مدیریت پروژه های تکنولوژی پیچیده مورد استفاده قرار می گیرند: مطالعه انبوه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۲۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: پتانسیل های هوش هیجانی که ...
خواندن بیشتر

ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی و درمان سوخت در دشت جنگل و آتش سوزی در جنگل های مخروط خشک در غرب غربی: پیوند چشم انداز و دیدگاه های اجتماعی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۰۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی و ...
خواندن بیشتر

برنامه ریزی و مدیریت اجرایی رهبری در سازمان های بهداشتی: یک مطالعه کتبی چندجانبه اکتشافی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: برنامه ریزی و مدیریت اجرایی ...
خواندن بیشتر

یک رویکرد به توسعه مدیریت رهبری با مدیریت استراتژیک سازمان

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: یک رویکرد به توسعه مدیریت ...
خواندن بیشتر

تجربه استفاده از سیستم های رایانه ای در دوران حادثه بحرانی در دانشگاه ها: یک رویکرد فنولوژیکی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تجربه استفاده از سیستم های ...
خواندن بیشتر

 INCOTERMS® در رابطه با خریدار و فروشنده استفاده می شود: مطالعه روش های ترکیبی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۳۲۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی  INCOTERMS® در رابطه با خریدار ...
خواندن بیشتر